Ker se zavedamo pomena mladih, njihove energije, idej
in poguma. Ker smo prepričani, da je družba, v kateri
soodločajo mladi, boljša. Ker verjamemo v mlade ljudi.

Mladinski svet Slovenije si pridržuje pravico spodja navodila in pravila dopolnjevati in drugače spreminjati.

Spletni portal pobuda.si omogoča izmenjavo stališč, pogledov in mnenj o javnih temah predvsem na državni ravni, pa tudi na ravni Evropske unije.

 

Registriran uporabnik spletnega portala lahko predstavi problematiko, ki po njegovem mnenju ni ustrezno urejena, ter poda predloge za rešitev. Vsi predlogi, ki bodo ocenjeni kot vsebinsko primerni ter izvirni (na portalu še ne bo enakih predlogov),  bodo objavljeni. Ostali registrirani uporabniki lahko predloge komentirajo in o njih glasujejo.

 

Portal, namenjen lokalnemu nivoju, ki se v okviru tega portala nahaja pod naslovom "www.predlagam-obcini.si", ima glede vsebine pobud, njihove obravnave, komentiranja in glasovanja drugačna pravila. Najdete jih pod "pravila sodelovanja" na omenjeni spletni strani.

 

1. Registracija

Podajanje predlogov oz. pobud, sodelovanje v razpravah (komentarji predlogov) in glasovanje o predlogih oz. pobudah je omogočeno izključno registriranim uporabnikom portala.

Za začetek registracije kliknite na "registriraj se".

Uporabniško ime uporabnika je veljaven elektronski naslov. Geslo določite sami.

 

1.1 Registracijski obrazec

Vpis delujočega e-poštnega naslova je obvezen, saj bo uporabljen za potrditev vaše registracije, za pošiljanje novega gesla (če pozabite obstoječega) ter za pošiljanje morebitnih drugih obvestil portala.

 

Ko izpolnite obrazec in pritisnete gumb "shrani" na dnu obrazca, vam bo na vaš e-poštni naslov poslano potrditveno sporočilo. S klikom na povezavo v poslanem sporočilu boste zaključili postopek registracije.

 

Sistem vam omogoča, da svoje podatke shranite in ostanete prijavljeni, če tako želite.

 

2. Prijava

Ko opravite postopke registracije, se lahko v sistem prijavite z vpisom svojega uporabniškega imena (veljaven elektronski naslov) in gesla v obrazec "prijava" (glej zgoraj desno).

 

3. Pošiljanje predlogov oz. pobud

Kot registriran uporabnik lahko s klikom na gumb "Predlagam državi", "Predlagam EU" ali "Predlagam občini" pridete do ustreznega obrazca za vpis pobude. Odpre se obrazec, v katerega vpišete naslov in vsebino predloga oz. pobude. Tam oblikujete in pošljete svoj predlog oz. pobudo. Če za vpis vaše pobude v obrazcu ni dovolj prostora, lahko celotno besedilo shranite in dodate obrazcu v pdf obliki. Če pride do tehničnih težav, se obrnite na e-poštni naslov pobuda@mss.si.

 

4. Vsebina pobud

Besedilo pobude ne sme biti žaljivo ter mora biti vsebinsko ustrezno glede na namen portala. V kolikor bi moderator prispevkov ocenil, da je besedilo žaljivo ali drugače neprimerno ali vsebinsko neustrezno, ima pravico besedilo delno ali v celoti izbrisati.

Vsebinska ustreznost pomeni tudi, da mora podana pobuda vsebovati jasno opredelitev problema in/ali rešitve in da ne sme zajemati več različnih področij.

Če bo pobuda umaknjena zaradi vsebinske neustreznosti, bo uporabnik o tem obveščen po e-pošti.

Dan po objavi predloga oz. pobude začne veljati 30-dnevno obdobje, v okviru katerega je možno glasovanje o predlogu in njegovo komentiranje. Po poteku 30-dnevnega obdobja se glasovanje zaključi. Če predlog oz. pobuda s strani uporabnikov portala prejme ustrezno podporo – več glasov ZA kot PROTI in hkrati prejme vsaj 10 glasov ZA, bo pobuda deležna odziva.

 

5. Odziv na pobude

Vse pobude, ki ustrezajo zgoraj navedenim kriterijem, bodo obravnavane v okviru Mladinskega sveta Slovenije (MSS). Če MSS presodi, da je predlog primeren za posredovanje pristojnemu organu ali instituciji, pa bo poskrbel tudi za posredovanje. Odgovor pristojnega organa ali institucije bo nato objavljen in posredovan avtorju pobude.

 

6. Objava komentarjev

Komentar k že objavljenemu predlogu objavite tako, da desno spodaj ob pobudi kliknete na "komentiraj, glasuj" in v okence vpišete svoj komentar.

 

Vsebina komentarjev ne sme biti žaljiva ter mora biti skladna z namenom portala in se dejansko nanašati na predmet komentiranja. Če moderator prispevkov oceni, da je besedilo žaljivo ali vsebinsko neustrezno, ima pravico neustrezno vsebino besedila delno ali v celoti izbrisati.

 

7. Glasovanje

Posamezni registriran uporabnik lahko svoj glas (za ali proti) odda v času glasovanja (načeloma v 30-dnevnem roku od objave predloga oz. pobude). Število glasov odloči, ali bo predlog deležen obravnave. Če dobi predlog več glasov za kot proti in hkrati prejme vsaj 10 glasov za, bo obravnavan v skladu s temi pravili.


O PORTALU

Pobuda.si : Mladi za boljšo družbo

Zaradi nizke participacije mladih in njihove nezainteresiranosti za politično participacijo ter zaradi svojega poslanstva angažirati mlade in prepričanja, da je družba, v kateri mladi participirajo, boljša, je Mladinski svet Slovenije (MSS) pripravil projekt z naslovom POBUDA.SI: MLADI ZA BOLJŠO DRUŽBO. Ključni rezultat projekta je mladim prijazen, interaktiven spletni portal, ki bo promoviral participacijo mladih in hkrati omogočal posredovanje pobud mladih za izboljšanje njihovega okolja in položaja. Portal bo namenjen tudi izpostavljanju mladinskih tem in  spremljanju priprave in izvajanja ukrepov za mlade. Portal bo predstavljal tudi informacijsko središče, kjer bo pripravljena spletna knjižnica, predstavljene možnosti participacije mladih idr. informacije s področja participacije.

Ob tem bo MSS pripravil izobraževanja za participacijo mladih, katerih namen bo opremiti mlade z osnovnimi znanji za participacijo, hkrati pa se bodo mladi naučili uporabljati spletni portal za participacijo. Pri sami izvedbi izobraževanj se bo MSS osredotočil na kraje, v katerih je mladinski sektor manj razvit. Neposredna promocija projekta oz. spletnega portala za participacijo bo potekala tudi v okviru dogodkov MSS in drugih organizacij, in sicer v obliki kratkih promocijskih aktivnosti, ki jih bo spremljal nabiralnik, v katerega bodo mladi lahko kadarkoli oddajali svoje pobude. Projekt bo promoviran tudi preko medijev, ki jih mladi največ uporabljajo, predvsem preko svetovnega spleta.

V projekt bomo neposredno vključili 80 mladih, ki bodo vključeni v izobraževanja za participacijo, ter nadaljnjih 600 mladih, ki bodo vključeni v promocijske aktivnosti projekta, ter tako informirani in spodbujeni k participaciji. Preko medijev pa bo o projektu informiranih preko 10.000 mladih. Pričakujemo, da bomo tedensko prejeli v povprečju dve relevantni in utemeljeni pobudi mladih na teden ter redne odzive na problematike, ki jih bomo izpostavljali sami. 

Operacijo Pobuda.si: Mladi za boljšo družbo, ki se izvaja med 1.2.2014 do 31.12. 2014 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru  Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. : Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1 : Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Višina javnih virov financiranja je 40.000,00 EUR.

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije: Nastja Bevc (pobuda@mss.si)  

Tu lahko najdete povezave na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (organ upravljanja) http://www.svrk.gov.si/, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (posredniško telo) http://www.mizs.gov.si/, informacij o programu Evropski socialni sklad http://www.eu-skladi.si/ in izvajalca projekta Pobuda.si http://www.mss.si.

 

 

Če želite oddati pobudo, ste vabljeni, da kliknete na ustrezni gumb (predlagam občini, predlagam državi, predlagam Evropi); če se želite najprej seznaniti s pravili sodelovanja na portalu, pa kliknite tu. Portal bo predstavljal tudi informacijsko središče, kjer bo pripravljena spletna knjižnica ter predstavljeni ukrepi za mlade.

 

Če boste v času od septembra do decembra 2014 opazili velik rumen nabiralnik z napisom pobuda.si, lahko tudi vanj oddate svojo pobudo. V tem obdobju bomo namreč izrazito aktivni pri promociji portala in vsakdo, ki bo oddal dobro in izvirno pobudo, bo prejel majico pobuda.si.

 

Kaj je participacija?

Pod izrazom participacija razumemo vključevanje v odločanje v svojem okolju, kar zajema vsa okolja: družina, šola, mladinska organizacija, društvo, občina, država, Evropska unija. Kadar govorimo o politični participaciji, imamo v mislih predvsem zadnje tri, torej vključevanje v tistih nivojih odločanja, kamor smo lahko tudi izvolili "svoje" predstavnike.