Ker se zavedamo pomena mladih, njihove energije, idej
in poguma. Ker smo prepričani, da je družba, v kateri
soodločajo mladi, boljša. Ker verjamemo v mlade ljudi.
Za področje socialne zadeve trenutno ni aktualnih pobud.OGLED PRETEKLIH POBUD ZA PODROČJE socialne zadeve


VSE POBUDE (63)
družbene dejavnosti, šport in prosti čas (2)
država, ustava, zakonodaja (3)
enake možnosti (1)
finance in davki (3)
formalno izobraževanje (23)
kmetijstvo in gozdarstvo (1)
kultura (2)
mednarodno sodelovanje (0)
mladinsko organiziranje (0)
neformalno izobraževanje (0)
podjetništvo, gospodarstvo, turizem (0)
politične stranke, politiki in javna uprava (6)
promet, prostor, infrastruktura (4)
razpisi in priložnosti za NVO (0)
socialne zadeve (3)
stanovanjska politika (1)
vključevanje (mladih) v odločanje (5)
zaposlovanje (13)
zdravje in okolje (8)

O PORTALU

Pobuda.si : Mladi za boljšo družbo

Zaradi nizke participacije mladih in njihove nezainteresiranosti za politično participacijo ter zaradi svojega poslanstva angažirati mlade in prepričanja, da je družba, v kateri mladi participirajo, boljša, je Mladinski svet Slovenije (MSS) pripravil projekt z naslovom POBUDA.SI: MLADI ZA BOLJŠO DRUŽBO. Ključni rezultat projekta je mladim prijazen, interaktiven spletni portal, ki bo promoviral participacijo mladih in hkrati omogočal posredovanje pobud mladih za izboljšanje njihovega okolja in položaja. Portal bo namenjen tudi izpostavljanju mladinskih tem in  spremljanju priprave in izvajanja ukrepov za mlade. Portal bo predstavljal tudi informacijsko središče, kjer bo pripravljena spletna knjižnica, predstavljene možnosti participacije mladih idr. informacije s področja participacije.

Ob tem bo MSS pripravil izobraževanja za participacijo mladih, katerih namen bo opremiti mlade z osnovnimi znanji za participacijo, hkrati pa se bodo mladi naučili uporabljati spletni portal za participacijo. Pri sami izvedbi izobraževanj se bo MSS osredotočil na kraje, v katerih je mladinski sektor manj razvit. Neposredna promocija projekta oz. spletnega portala za participacijo bo potekala tudi v okviru dogodkov MSS in drugih organizacij, in sicer v obliki kratkih promocijskih aktivnosti, ki jih bo spremljal nabiralnik, v katerega bodo mladi lahko kadarkoli oddajali svoje pobude. Projekt bo promoviran tudi preko medijev, ki jih mladi največ uporabljajo, predvsem preko svetovnega spleta.

V projekt bomo neposredno vključili 80 mladih, ki bodo vključeni v izobraževanja za participacijo, ter nadaljnjih 600 mladih, ki bodo vključeni v promocijske aktivnosti projekta, ter tako informirani in spodbujeni k participaciji. Preko medijev pa bo o projektu informiranih preko 10.000 mladih. Pričakujemo, da bomo tedensko prejeli v povprečju dve relevantni in utemeljeni pobudi mladih na teden ter redne odzive na problematike, ki jih bomo izpostavljali sami. 

Operacijo Pobuda.si: Mladi za boljšo družbo, ki se izvaja med 1.2.2014 do 31.12. 2014 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru  Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. : Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1 : Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Višina javnih virov financiranja je 40.000,00 EUR.

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije: Nastja Bevc (pobuda@mss.si)  

Tu lahko najdete povezave na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (organ upravljanja) http://www.svrk.gov.si/, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (posredniško telo) http://www.mizs.gov.si/, informacij o programu Evropski socialni sklad http://www.eu-skladi.si/ in izvajalca projekta Pobuda.si http://www.mss.si.

 

 

Če želite oddati pobudo, ste vabljeni, da kliknete na ustrezni gumb (predlagam občini, predlagam državi, predlagam Evropi); če se želite najprej seznaniti s pravili sodelovanja na portalu, pa kliknite tu. Portal bo predstavljal tudi informacijsko središče, kjer bo pripravljena spletna knjižnica ter predstavljeni ukrepi za mlade.

 

Če boste v času od septembra do decembra 2014 opazili velik rumen nabiralnik z napisom pobuda.si, lahko tudi vanj oddate svojo pobudo. V tem obdobju bomo namreč izrazito aktivni pri promociji portala in vsakdo, ki bo oddal dobro in izvirno pobudo, bo prejel majico pobuda.si.

 

Kaj je participacija?

Pod izrazom participacija razumemo vključevanje v odločanje v svojem okolju, kar zajema vsa okolja: družina, šola, mladinska organizacija, društvo, občina, država, Evropska unija. Kadar govorimo o politični participaciji, imamo v mislih predvsem zadnje tri, torej vključevanje v tistih nivojih odločanja, kamor smo lahko tudi izvolili "svoje" predstavnike.