Ker se zavedamo pomena mladih, njihove energije, idej
in poguma. Ker smo prepričani, da je družba, v kateri
soodločajo mladi, boljša. Ker verjamemo v mlade ljudi.
OGLEJ SI ODDANE POBUDE EVROPSKI UNIJI

 Martin Trampus 08 / 10 / 2015    07 / 11 / 2015 pobuda potekla 07 / 11 / 2015  
Pobuda št. 287:     ODSTOP OD TTIP, TISA, CETA
Področje:    

Evropska unija naj TAKOJ odstopi od usklajevanja in podpisovanja omenjenih sporazumov. 

Sporazumi so zgolj v interesu velekapitala in ne v interesu prebivalcev. Dolgoročno bodo zapečatili usodo javnih storitev, predvsem izobraževanja, šolstva, zdravstva, javne infrastrukture,... Vse to bo neusmiljeno podvrženo "trgu".

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

 Pobude iz nabiralnika 19 / 08 / 2015    18 / 09 / 2015 pobuda potekla 18 / 09 / 2015  
Pobuda št. 249:     CENEJŠA POTOVANJA ZA ŠTUDENTE
Področje:     promet, prostor, infrastruktura

V EU želim cenejše cene potovanj za študente.

 (Udeleženec MSS aktivnosti)

Rezultati glasovanja:
       1
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

 Pobude iz nabiralnika 19 / 08 / 2015    18 / 09 / 2015 pobuda potekla 18 / 09 / 2015  
Pobuda št. 235:     EU SREDSTVA
Področje:     finance in davki

Predlagam smotrnejšo porabo evropskih sredstev za financiranje projektov – za nekatere projekte je mogoče pridobiti tisoče evrov za en sestanek, nekje pa za resen projekt društva dobijo občutno premalo sredstev.

(udeleženec MSS aktivnosti)

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

 Pobude iz nabiralnika 21 / 01 / 2015    20 / 02 / 2015 pobuda potekla 20 / 02 / 2015  
Pobuda št. 201:     VEč V VARSTVO OKOLJA
Področje:     zdravje in okolje

Potrebna je reorganizacija sistema v smislu ustvarjanja novih delovnih mest, delovanje v smeri varstva okolja in dobre agronomske prakse. Najpomembnejše: prehod iz fosilnih goriv v okolju prijazne energetske vire! Raziskave na področju sončne energije!

(udeleženec MSS aktivnosti)

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

 Pobude iz nabiralnika 21 / 01 / 2015    20 / 02 / 2015 pobuda potekla 20 / 02 / 2015  
Pobuda št. 200:     NADZOR DRžAV čLANIC
Področje:     država, ustava, zakonodaja

Uvedba evropske sodniške komisije (2-3 člani), ki bi kontrolirala izvršilne organe posameznih držav.

(udeleženec MSS aktivnosti)

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

 jmaticic 09 / 12 / 2014    08 / 01 / 2015 pobuda potekla 08 / 01 / 2015  
Pobuda št. 138:     RAZISKAVE EVROPSKEGA TRGA ZA MLADE PODJETNIKE
Področje:    

Pristojnim evropskim instituticijam predlagam, da ustanovi oz. organizira v okviru nalog že ustanovljenih organizacij ustrezno platformo, ki bo služila mladim podjetnikom pri analizi evropskega trga. Zadeva naj bo brezplačna za vsa mlada podjetja, ki se registrirajo in naj jim tako omogoča lažji nastop na trgu ter pripravo poslovnih strategij. Raziskave trga naj zajemajo pregled vseh gospodarskih panog ter njihov ustrezen prerez preko področij, ki jih opredeljujejo PESTEL analiza in Porterjeva analiza petih silnic. S tem bo zagotovljeno, da se poenostavi najtežji del podjetništva - začetek - in bistveno pripomoglo k zmanjšanju brezposelnosti mladih preko samozaposlovanja. Mladi se namreč na začetku podjetniške poti srečajo z dvema večjima ovirama - financiranje podjetništva in iskanje informacij za nastop na trgu. Če bodo mladi imeli na voljo take ažurne raziskave trga, ne bodo tavali v temi glede priprave podjetniških strategij za zagotovitev delovanja in obstoja lastnega podjetja. Poleg tega bi, če bi taka zadeva bila organizirana na EU ravni, zagotovili da se mlado podjetje internacionalizira, kar je zelo pomembno s stališča globalizacije, ki zagotavlja obstoj podjetjem zgolj če so tudi sama globalni akter.

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

 ewitta 09 / 12 / 2014    08 / 01 / 2015 pobuda potekla 08 / 01 / 2015  
Pobuda št. 136:     MLADINSKA EVROPSKA SKUPNOST
Področje:    

Povezovalna točka vseh mladinskih društev in aktivnih posameznikov, ki se aktivirajo na področju kulture, gospodarstva, ekologije in izobraževanja. Morda spletni center ali forum s ponudbami sodelovanj kot nekakšen brezplačni povezovalni mednarodni imenik.

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

 wbm 18 / 11 / 2014    18 / 12 / 2014 pobuda potekla 18 / 12 / 2014  
Pobuda št. 96:     OZNAČENA KOZMETIKA IN PROIZVODI, KI SO TESTIRANI NA ŽIVALIH
Področje:     podjetništvo, gospodarstvo, turizem, zdravje in okolje

Po vseh državah članice EU bi uvedla označevanja proizvodov ali so ali niso testirani na živalih.

Pri vsej današni tehnologiji namreč ne vidim razloga zakaj so tovrstna testiranja še potrebna. Zagotovo pa za tem tičijo lobiji velikih podjetij in blagovnih znamk (ki že tako veliko služijo) in se zavedajo, da bi v primeru takega označevanja njihov posel upadel.

Sama bi se tudi na podlagi teh ozančevanj lažje odločila katero kozmetiko kupiti in katero ne.

 

Rezultati glasovanja:
       4
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

 wbm 22 / 10 / 2014    21 / 11 / 2014 pobuda potekla 21 / 11 / 2014  
Pobuda št. 75:     ZA VEČJO VARNOST MOTORISTOV
Področje:     promet, prostor, infrastruktura

Podajam predlog o novem zakonu kar se tiče opravljanja izpitov za motoriste.

Pisala sem že ministrstvu za infrastukturo in prostor - sekcija promet in so odgovorili, da direktiva prihaja iz Evropske unije, kar je izven njihove pristojnosti.

Razumem, da ste po eni strani z  zakonsko obveznim postopnim opravljanjem izpita za A2 in A (in omejitvijo let) želeli doseči večjo varnost med motoristi.

Vendar moje mnenje je, da je to bolj ali manj le polnjenje državne blagajne.

Zakaj? Ne vidim smisla, da kot imetnica izpita A2 in lastnica motorja zopet opravljam obvezno vožnjo v cestnem prometu, katera pravila poznam na pamet (sem udeleženka v prometu že kar nekaj časa: H od 14.leta, B od 18. in A2 od 19.leta). Z vožnjo v poligonu in navajanjem na motor z več moči se strinjam, vožnja po cesti je pa res nesmiselna ob vsej tej kilometrini.

Zato predlagam, da se zakon prilagodi. In sicer, v kolikor želimo imeti izpit A višje kategorije, naj se namesto opravljanja ur na cesti obvezno uvede TEČAJ VARNE VOŽNJE ZA MOTORISTE (v kolikor ima motorist že predznanje oz. nižjo kategorijo).

Ponavljam, se strinjam s postopno pridobitvijo izkušenj pri A kategoriji, tudi z omejitvijo let na 24 let, v kolikor se izpit opravlja za neomejeno brez kakršnih koli predznanj. Vendar če pa že imamo izkušnje, je bolj smiselno in odgovorno, da denar raje vložimo v tečaj varne vožnje za motoriste kot za vožnjo po semaforjih.

Verjemite, na ta način boste naredili veliko več za našo varnost. In mislim, da bi se z mano strinjala večina mladih motoristov.

LP, motoristka

 

 

Rezultati glasovanja:
       2
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

 MG 15 / 10 / 2014    14 / 11 / 2014 pobuda potekla 14 / 11 / 2014  
Pobuda št. 73:     SISTEM NAGRAJEVANJA VARčNIH
Področje:     finance in davki

Prepogosto vidimo, da ob koncu leta/projekta/obdobja vsi razsipno porabljajo preostali denar iz evropskih sredstev,

namesto, da bi tiste, ki so varčno porabili denar in jim ga je nekaj na koncu ostalo ustrezno nagradili. Tako bi se

posledično vsi trudili za smoternejšo porabo eu sredstev in pozivam vas, da poiščete smiseln sistem nagrajevanja varčne porabe

sredstev.

Rezultati glasovanja:
       2
       0
Število komentarjev: 1

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

 MSS 13 / 10 / 2014    12 / 11 / 2014 pobuda potekla 12 / 11 / 2014  
Pobuda št. 47:     UčINKOVITO IZOBRAžEVANJE
Področje:     formalno izobraževanje, neformalno izobraževanje, zaposlovanje

Bodoče poslance v Evropskem parlamentu pozivamo, da si prizadevajo ZA brezplačno in enako dostopno ter KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE, ki bo mladim zagotavljalo UČINKOVIT PREHOD NA TRG DELA, ter za podporo vseživljenjskemu učenju. (Manifest mladih, april 2014)

Rezultati glasovanja:
       2
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

 MSS 13 / 10 / 2014    12 / 11 / 2014 pobuda potekla 12 / 11 / 2014  
Pobuda št. 45:     BIVALNE RAZMERE MLADIH NA AGENDO EU
Področje:     stanovanjska politika

Poslance v Evropskem parlamentu pozivamo, da si prizadevajo za ZA UVRSTITEV BIVALNIH RAZMER MLADIH NA AGENDO EU in delovanje v smeri omogočanja samostojnega bivanja ter dostojnih bivalnih razmer za mlade. (Manifest mladih, april 2014)

Rezultati glasovanja:
       2
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

 Pobude iz nabiralnika 13 / 10 / 2014    12 / 11 / 2014 pobuda potekla 12 / 11 / 2014  
Pobuda št. 44:     VEč SPODBUD ZA NVO
Področje:     finance in davki, mladinsko organiziranje

Od Evropske unije pričakujemo več spodbud za mladinske nevladne organizacije. (udeleženka Festivala Lupa)

Rezultati glasovanja:
       1
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ - f

O PORTALU

Pobuda.si : Mladi za boljšo družbo

Zaradi nizke participacije mladih in njihove nezainteresiranosti za politično participacijo ter zaradi svojega poslanstva angažirati mlade in prepričanja, da je družba, v kateri mladi participirajo, boljša, je Mladinski svet Slovenije (MSS) pripravil projekt z naslovom POBUDA.SI: MLADI ZA BOLJŠO DRUŽBO. Ključni rezultat projekta je mladim prijazen, interaktiven spletni portal, ki bo promoviral participacijo mladih in hkrati omogočal posredovanje pobud mladih za izboljšanje njihovega okolja in položaja. Portal bo namenjen tudi izpostavljanju mladinskih tem in  spremljanju priprave in izvajanja ukrepov za mlade. Portal bo predstavljal tudi informacijsko središče, kjer bo pripravljena spletna knjižnica, predstavljene možnosti participacije mladih idr. informacije s področja participacije.

Ob tem bo MSS pripravil izobraževanja za participacijo mladih, katerih namen bo opremiti mlade z osnovnimi znanji za participacijo, hkrati pa se bodo mladi naučili uporabljati spletni portal za participacijo. Pri sami izvedbi izobraževanj se bo MSS osredotočil na kraje, v katerih je mladinski sektor manj razvit. Neposredna promocija projekta oz. spletnega portala za participacijo bo potekala tudi v okviru dogodkov MSS in drugih organizacij, in sicer v obliki kratkih promocijskih aktivnosti, ki jih bo spremljal nabiralnik, v katerega bodo mladi lahko kadarkoli oddajali svoje pobude. Projekt bo promoviran tudi preko medijev, ki jih mladi največ uporabljajo, predvsem preko svetovnega spleta.

V projekt bomo neposredno vključili 80 mladih, ki bodo vključeni v izobraževanja za participacijo, ter nadaljnjih 600 mladih, ki bodo vključeni v promocijske aktivnosti projekta, ter tako informirani in spodbujeni k participaciji. Preko medijev pa bo o projektu informiranih preko 10.000 mladih. Pričakujemo, da bomo tedensko prejeli v povprečju dve relevantni in utemeljeni pobudi mladih na teden ter redne odzive na problematike, ki jih bomo izpostavljali sami. 

Operacijo Pobuda.si: Mladi za boljšo družbo, ki se izvaja med 1.2.2014 do 31.12. 2014 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru  Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3. : Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.1 : Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja. Višina javnih virov financiranja je 40.000,00 EUR.

Kontaktna oseba, ki daje informacije o izvajanju operacije: Nastja Bevc (pobuda@mss.si)  

Tu lahko najdete povezave na Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (organ upravljanja) http://www.svrk.gov.si/, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (posredniško telo) http://www.mizs.gov.si/, informacij o programu Evropski socialni sklad http://www.eu-skladi.si/ in izvajalca projekta Pobuda.si http://www.mss.si.

 

 

Če želite oddati pobudo, ste vabljeni, da kliknete na ustrezni gumb (predlagam občini, predlagam državi, predlagam Evropi); če se želite najprej seznaniti s pravili sodelovanja na portalu, pa kliknite tu. Portal bo predstavljal tudi informacijsko središče, kjer bo pripravljena spletna knjižnica ter predstavljeni ukrepi za mlade.

 

Če boste v času od septembra do decembra 2014 opazili velik rumen nabiralnik z napisom pobuda.si, lahko tudi vanj oddate svojo pobudo. V tem obdobju bomo namreč izrazito aktivni pri promociji portala in vsakdo, ki bo oddal dobro in izvirno pobudo, bo prejel majico pobuda.si.

 

Kaj je participacija?

Pod izrazom participacija razumemo vključevanje v odločanje v svojem okolju, kar zajema vsa okolja: družina, šola, mladinska organizacija, društvo, občina, država, Evropska unija. Kadar govorimo o politični participaciji, imamo v mislih predvsem zadnje tri, torej vključevanje v tistih nivojih odločanja, kamor smo lahko tudi izvolili "svoje" predstavnike.