Občina še ne sodeluje v projektu Predlagam-občini.si.     
STARŠE