Občina še ne sodeluje v projektu Predlagam-občini.si.     
LJUTOMER  

OGLEJ SI VSE PREDLOGE OBČINI

 maja 29 / 11 / 2014    29 / 12 / 2014 pobuda potekla 29 / 12 / 2014  
Predlog št. 130:     ŠTUDENTSKO DELO aktualna pobuda  
Področje:     zaposlovanje

V občini si preko poletja (tudi med letom) želimo več možnosti za delo preko študenta, hkrati pa da občina poziva in stimulira tudi svoje javne zavode in ostale gospodarstvenike, da poskrbijo za več pripravništev v naši občini.

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 maja 29 / 11 / 2014    29 / 12 / 2014 pobuda potekla 29 / 12 / 2014  
Predlog št. 129:     ZAPOSLOVANJE MLADIH aktualna pobuda  
Področje:     podjetništvo, gospodarstvo, turizem; zaposlovanje

Občina Ljutomer naj gospodarstvo zažene tako, da stimulira zaposlovanje mladih, ter s tem hkrati prepreči odhajanje mladih drugam.

Uvede naj se občinska finančna vzpodbuda, ki bo stimulirala podjetnike, da zaposlujejo mlade, saj shema Jamstva za mlade nima dovolj sredstev...

Prav tako občina nameni občinske prostore za nič € najemnine, v katerih imajo mladi možnost začeti z novimi podjetji, ter jim s tem pomagati pri zagonu. Hkrati pa nameniti še poseben sklad za ideja za razvoj občine.

 

Uvedejo se posebne finančne olajšave ali druge olajšave za stimuliranje zaposlovanja mladih v visokotehnoloških podjetjih in hkrati odpiranja novih podjetij, ki bi privabila visokoizobražen mlad kader, ki zdaj uhaja iz naše občine.

 

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 maja 29 / 11 / 2014    29 / 12 / 2014 pobuda potekla 29 / 12 / 2014  
Predlog št. 128:     NOV OBčINSKI PROSTORSKI NAčRT aktualna pobuda  
Področje:     promet, prostor, infrastruktura

Občina potrebuje nujno temeljito prenovo občinskega prostora. Ni normalno, da ima občina več kot 5 industrijskih con, da je mesto Ljutomer omejeno z želesniško traso in, da se ne širi v smeri okoliških vasi.

Prav tako nujno potrebuje obvoznico, za razbremenitev prometa v mestu. Prav tako se zdaj manjkajoča obvoznica kaže v primerih, ko vedno bolj pogosto ne delujejo železniške zapornice, in se ni možno se peljati okoli po najkrajši možni poti.

Rezultati glasovanja:
       1
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 maja 29 / 11 / 2014    29 / 12 / 2014 pobuda potekla 29 / 12 / 2014  
Predlog št. 126:     RAZVOJ TURIZMA aktualna pobuda  
Področje:     podjetništvo, gospodarstvo, turizem

Občina mora poskrbeti za promociji blagovne znamke Ljutomer in Prlekija. Predvsem pomembno je, da občina sodeluje v povezovanju z drugimi sosednjimi občinami. Predvsem postaviti oznake na vpadnicah v občino in seveda oznake ob avtocesti.

Več promocije nameniti tudi za dogodke, ki so znani širom Slovenije in sveta (Grossman, kasaške dirke etc.)

Povezati je treba ponudnike turističnih nastanitev, vinogradnike, terme....

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 maja 29 / 11 / 2014    29 / 12 / 2014 pobuda potekla 29 / 12 / 2014  
Predlog št. 124:     ODPRTJE RESTAVRACIJE aktualna pobuda  
Področje:     podjetništvo, gospodarstvo, turizem

Predlagamo, da občina sodeluje pri sofinanciranju in stimulira mlade, ki bi želeli v občini promovirati prleško kulinariko z odprtjem restavracije, ki je žal v našem mestu nimamo že več 15 let.  Stimulacija je lahko v obliki financiranja ali oddaji brezplačnega prostora, ki je temu primeren (ne mestna hiša).

Rezultati glasovanja:
       1
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 maja 29 / 11 / 2014    29 / 12 / 2014 pobuda potekla 29 / 12 / 2014  
Predlog št. 123:     OžIVITEV MESTNEGA JEDRA aktualna pobuda  
Področje:     družbene dejavnosti, šport in prosti čas

Predlagamo, da se občina loti novega rapisa in sicer razpisa, ki bo zbiral in realiziral predloge za oživitev mestnega trga. Na tak način se prevetrijo dogodki in se z novimi idejami privabi čim več ljudi.

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 maja 29 / 11 / 2014    29 / 12 / 2014 pobuda potekla 29 / 12 / 2014  
Predlog št. 122:     JAVNE PRIREDITVE aktualna pobuda  
Področje:     družbene dejavnosti, šport in prosti čas

Želimo si več javnih prireditev, namenjenih vsem generacijam. Prireditve naj bojo načrtvovane in usklajene tako z društvi in okoliškimi občinami zagotovimo neprekrivanje le teh. 

 

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 prlečka 29 / 11 / 2014    29 / 12 / 2014 pobuda potekla 29 / 12 / 2014  
Predlog št. 121:     INFRASTRUKTURA-NARAVNE KATASTROFE aktualna pobuda  
Področje:     promet, prostor, infrastruktura

Ob vsakem večjem nalivu imajo nekateri prebivalci težave s plazovi, drugi pa se ob tem srečujejo s poplavami metornih vod ali podtalnice. Občina bi morala financirati gradnjo škarp oz. podpornih sten, da bi prebivalci lahko mirno živeli. Spodbudili bi občino, da obnovi in poglobi struge nekdanjih potokov in jarkov, ki so jih ob obnovi cest oz. infrastrukture zasipali. Menimo, da bi pomoč pri gradnji ali kopanju strug pomagali tudi okoliški kmetje, ki imajo ustrezno opremo. 

Rezultati glasovanja:
       1
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 maja 29 / 11 / 2014    29 / 12 / 2014 pobuda potekla 29 / 12 / 2014  
Predlog št. 120:     PRENOVA KULTURNEGA DOMA aktualna pobuda  
Področje:     kultura; politične stranke, politiki in javna uprava

Predlagam, da se prenovi kulturini dom v Ljutomeru. Zagotovi se urnik za soouporabo za društva na področju kulture, tako da se minimizirajo obratovovalni stroški kulturnega doma.

Zagotovi se tudi kulturni program, ki je v zadnjih letih doživel prenovo in bistveno izboljšanje, manjka pa še več predstav za vse generacije in tematski kino (tedenski, mesečni).

Predlagamo, da občina pristopi k aktivnemu prijavljanju na evropske razpise tako za namen obnove, kot programski del.

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 prlečka 29 / 11 / 2014    29 / 12 / 2014 pobuda potekla 29 / 12 / 2014  
Predlog št. 119:     INFRASTRUKTURA-PROMETNA VARNOST aktualna pobuda  
Področje:     promet, prostor, infrastruktura

Predlagamo, da se v občini (predvsem v manjših okoliških vaseh) naredijo pločniki in javna ulična razsvetljava s čimer bi predvsem poskrbeli za večjo varnost otrok, ki vsakodnevno hodijo v osnovno ali srednjo šolo. Drugače pa otrokom, ki so od osnovne šole oddaljeni več kot 2km pripada šolski avtobus, vendar to za nekatere otroke še ni urejeno. Želeli bi, da bi vsem otrokom omogočili varno pot v šolo. Če je problem v financah, bi se lahko obrnili na nekatere okoliške podjetnike in od njih pridobili sponzorstvo/donatorstvo. 

Rezultati glasovanja:
       1
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 prlečka 29 / 11 / 2014    29 / 12 / 2014 pobuda potekla 29 / 12 / 2014  
Predlog št. 118:     INFRASTRUKTURA-UREDITEV CEST aktualna pobuda  
Področje:     promet, prostor, infrastruktura

Predlagamo, da se prenovijo lokalne ceste v vseh manjših okoliških vaseh, ki so uvrščene prioritetno na podlagi uničenosti cest. To so npr. tiste ceste, ki že dolgo časa niso bile obnovljene ali pa še nikoli niso bile asvaltirane, ampak po njih poteka dokaj gost promet (npr. šolski avtobus, veliko zaposlenih, ki vsakodnevno hodijo v službo v mesto). 

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ
Za oddajo pobude, komentiranje in glasovanje morate biti
prijavljeni.
Še niste registriran uporabnik? Registrirajte se.


O PORTALU

 

Portal predlagam-občini.si je spletno orodje za izmenjavo stališč, pogledov in mnenj o javnih temah na lokalni ravni. Spletno orodje omogoča in spodbuja interakcijo med predstavniki lokalnih skupnosti in (mladimi) občani, ki si želijo sodelovati pri ustvarjanju prijetnejšega okolja za življenje in razvoj, podati svoje mnenje o posameznem področju, izbrani rešitvi za posamezen izziv ali enostavno postaviti vprašanje predstavnikom občine.

Po drugi strani je portal odlična priložnost za lokalne odločevalce, da pri iskanju rešitev in odločanju o razvoju občine resnično sodelujejo s svojimi občani in tako ustvarijo lokalno skupnost po meri njenih prebivalcev.

Spletni portal predlagam-obcini.si svoje poslanstvo uresničuje na več načinov:

  • z objavo predlogov za ureditev izpostavljene problematike z možnostjo komentiranja in glasovanja o ustreznosti predlagane rešitve;
  • s posredovanjem odziva lokalnih odločevalcev na objavljen predlog v primeru ustrezne podpore med uporabniki portala;
  • s spletno klepetalnico, ki omogoča sinhrono komunikacijo med registriranimi uporabniki portala in tako omogoča rojevanje novih predlogov in idej ter izmenjavo stališč med občani, ki o posamezni tematiki sicer morda sploh ne bi imeli možnosti razprave;
  • s spletnim klepetom med predstavniki občine in njenimi občani, ki omogoča sinhrono razpravo in takojšen odziv na posamezna odprta vprašanja.

Predlagam-občini.si je osrednji mestni trg na spletu, kjer se srečujejo občani in predstavniki občine, da bi pokramljali o aktualnih temah in v prijetnem vzdušju pripravili načrt za prijetnejše bivanje v svoji občini.