Občina še ne sodeluje v projektu Predlagam-občini.si.     
ORMOŽ  

OGLEJ SI VSE PREDLOGE OBČINI

 Jakob 30 / 08 / 2015    29 / 09 / 2015 pobuda potekla 29 / 09 / 2015  
Predlog št. 258:     SPOMENIK ALI ULIčNO IME aktualna pobuda  
Področje:     promet, prostor, infrastruktura; kultura

Pozdravljeni;

predlagam da se poimenuje eno izmed ulic v naselju Ormož po g.Antonu Vramcu, sodobniku Primoža Trubarja in rojenemu v Ormožu ali njegovi okolici. Intelektualec je pisec knjig in verjetno eden izmed večjih mož slovenskega slovstva. Uveljavitev njegovega lika je pomembna obeležba Slovenstva v teh krajih ob meji. O njem obstaja knjiga izšla leta 2014 pri založbi Lipa Maribor. Navsezadnje pa si njegovo podobo nekritično lastijo Hrvati, saj je dosti služboval v Zagrebu.

Lep pozdrav, Jakob

 

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 Urskaz 28 / 11 / 2014    28 / 12 / 2014 pobuda potekla 28 / 12 / 2014  
Predlog št. 116:     ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST aktualna pobuda  
Področje:    

Predlagamo da se v Občini Ormož vzpostavijo nova delovna mesta s prenovo in ponovnim odprtjem tovarn in hotela, ki trenutno ne obratujejo.

Rezultati glasovanja:
       2
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 Ormoški trio 28 / 11 / 2014    28 / 12 / 2014 pobuda potekla 28 / 12 / 2014  
Predlog št. 114:     POKLICI VINOGRADNIšTVA - POKLICI PRIHODNOSTI aktualna pobuda  
Področje:    

Predlagamo, da občina finančno podpre visoko specializirano vinogradništvo. Občina naj začne spodbujati vinogradštvo in poklice povezane z le-tem, da bi se mladi odločali za poklice povezane z lokalno skupnostjo (vinogradnik, enolog, sommelier, ...), ki bi z združenimi močmi bolj prepoznavno oglaševala naše naravnogeografske danosti. To bi pripomoglo k gospodarski razvitosti, bolj poudarjenemu turizmu, širjenju pomena lokalne skupnosti.

Rezultati glasovanja:
       6
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 anika 28 / 11 / 2014    28 / 12 / 2014 pobuda potekla 28 / 12 / 2014  
Predlog št. 113:     POENOSTAVITEV BIROKRATSKIH POSTOPKOV aktualna pobuda  
Področje:    

Poenostavitev birokratskih postopkov in hitrejše urejaneje dokumentacije pri zaposlovanju mladih z manj delavnimi izkušnjami.

Rezultati glasovanja:
       5
       0
Število komentarjev: 1

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 Mateja H. 28 / 11 / 2014    28 / 12 / 2014 pobuda potekla 28 / 12 / 2014  
Predlog št. 111:     PROSTOR ZA NEFORMALNO DRUŽENJE aktualna pobuda  
Področje:     družbene dejavnosti, šport in prosti čas; promet, prostor, infrastruktura

Pobuda občini za razpolagnje z opremljenim prostorom (računalnik, kavči, biljard miza, pikado, namizni nogomet, knjige, tabla, projektor) in finančno podporo koordinatorju (študent), ki bi usklajeval delovanje, obveščanje in aktivnosti v tem prostoru, hkrati pa bi bilo to zanj tudi projektno delo. V tem prostoru bi potekale različne aktivnosti bolj neformalnega značaja (delovanje tudi ob petkih in sobotah zvečer), kjer bi mladim bilo omogočeno prostočasno druženje, različne možnosti idelavnic, ki bi jih predlagali in izvedli mladi, kino večeri (pogovori o filmih), čitalnica, prenos različnih znanj in izkušenj med mladimi.

Rezultati glasovanja:
       6
       0
Število komentarjev: 2

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 Špela.P 28 / 11 / 2014    28 / 12 / 2014 pobuda potekla 28 / 12 / 2014  
Predlog št. 110:     PONOVNA UPORABA PRAZNIH STAVB V ORMOžU aktualna pobuda  
Področje:     promet, prostor, infrastruktura

V Ormožu se srečujemo s problemom praznih, neizkoriščenih stavb, zato predlagamo, da se obnovijo oziroma da se znižajo najemnine za njihovo uporabo. Predlagamo naslednje namene uporabe:neprofitna stanovanja, prostori za druženje mladih, kavarna/slaščičarna in dijaški dom.

Rezultati glasovanja:
       4
       0
Število komentarjev: 1

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 Špela.P 28 / 11 / 2014    28 / 12 / 2014 pobuda potekla 28 / 12 / 2014  
Predlog št. 109:     PONOVNA UPORABA PRAZNIH STAVB V ORMOžU aktualna pobuda  
Področje:     promet, prostor, infrastruktura

V Ormožu se srečujemo s problemom praznih, neizkoriščenih stavb, zato predlagamo, da se obnovijo oziroma da se zmanjšajo najemnineza njihovo uporabo. Predlagamo naslednje namene uporabe:neprofitna stanovanja, prostori za druženje mladih, kavarna/slaščičarna in dijaški dom.

Rezultati glasovanja:
       4
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 Ormoški trio 28 / 11 / 2014    28 / 12 / 2014 pobuda potekla 28 / 12 / 2014  
Predlog št. 107:     IZBOLJšANJE GOSPODARSTVA V OBčINI aktualna pobuda  
Področje:     podjetništvo, gospodarstvo, turizem

Predlagamo, da občina nameni večji poudarek na razvoj turizma, kar bi posledično pomenilo večji gospodarski prihodek. Zgled za vinogradniško trgovanje bi si jemali po bolj turistično razvitih državah, npr. Avstrija. 

Rezultati glasovanja:
       2
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ
Za oddajo pobude, komentiranje in glasovanje morate biti
prijavljeni.
Še niste registriran uporabnik? Registrirajte se.


O PORTALU

 

Portal predlagam-občini.si je spletno orodje za izmenjavo stališč, pogledov in mnenj o javnih temah na lokalni ravni. Spletno orodje omogoča in spodbuja interakcijo med predstavniki lokalnih skupnosti in (mladimi) občani, ki si želijo sodelovati pri ustvarjanju prijetnejšega okolja za življenje in razvoj, podati svoje mnenje o posameznem področju, izbrani rešitvi za posamezen izziv ali enostavno postaviti vprašanje predstavnikom občine.

Po drugi strani je portal odlična priložnost za lokalne odločevalce, da pri iskanju rešitev in odločanju o razvoju občine resnično sodelujejo s svojimi občani in tako ustvarijo lokalno skupnost po meri njenih prebivalcev.

Spletni portal predlagam-obcini.si svoje poslanstvo uresničuje na več načinov:

  • z objavo predlogov za ureditev izpostavljene problematike z možnostjo komentiranja in glasovanja o ustreznosti predlagane rešitve;
  • s posredovanjem odziva lokalnih odločevalcev na objavljen predlog v primeru ustrezne podpore med uporabniki portala;
  • s spletno klepetalnico, ki omogoča sinhrono komunikacijo med registriranimi uporabniki portala in tako omogoča rojevanje novih predlogov in idej ter izmenjavo stališč med občani, ki o posamezni tematiki sicer morda sploh ne bi imeli možnosti razprave;
  • s spletnim klepetom med predstavniki občine in njenimi občani, ki omogoča sinhrono razpravo in takojšen odziv na posamezna odprta vprašanja.

Predlagam-občini.si je osrednji mestni trg na spletu, kjer se srečujejo občani in predstavniki občine, da bi pokramljali o aktualnih temah in v prijetnem vzdušju pripravili načrt za prijetnejše bivanje v svoji občini.