Občina sodeluje v projektu Predlagam-občini.si.     
AJDOVŠČINA  

OGLEJ SI VSE PREDLOGE OBČINI

 AJDE 11 / 11 / 2015    11 / 12 / 2015 pobuda potekla 11 / 12 / 2015  
Predlog št. 290:     MESTNI NOGOMETNI STADION AJDOVščINA aktualna pobuda  
Področje:    

Stadion in mjegovo pomožno igrišče ki se nahaja poleg njega bi potrebovala reflektorje. Na stadionu se igrajo tekme lokalnega kluba ki pa so omejene na dolocen cas v katerem so lahko izvedljive zaradi pomankanja reflektorjev.

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 anko15 03 / 11 / 2015    03 / 12 / 2015 pobuda potekla 03 / 12 / 2015  
Predlog št. 289:     IGRIščE PRED OSNOVNO šOLO DANILA LOKARJA aktualna pobuda  
Področje:    

Spoštovani!

predlagam obnovo igrišča,ki je v slabem stanju. potrebno bi ga bilo ponovno asfaltirati in postaviti nove gole in koše.

hvala za razumevanje

Anko15

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 MD 03 / 11 / 2015    03 / 12 / 2015 pobuda potekla 03 / 12 / 2015  
Predlog št. 288:     NEUREJENE POVRšINE ZA TEKAčE aktualna pobuda  
Področje:    

Pozdravljeni!

Imamo predlog, ki je sledeč. Krog okoli smetišča pri Mercatorju bi lahko osvetlili, saj je občina že kupila lući, vendar jih ni še namestila zaradi kmetijskih površin, ki to onemogočajo. Predlagamo, da sklenemo kompromis in postavimo vsaj nekaj javnih luči, saj bi tako lahko še posebno v poletnem času tekali tudi zvečer.

Lp

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 Urska 05 / 10 / 2015    20 / 10 / 2015 pobuda potekla 20 / 10 / 2015  
Predlog št. 279:     STOJALA ZA KOLESA aktualna pobuda  
Področje:    

V Ajdovščini primankuje stojal za kolesa pred vsemi javnimi stavbami ali pa so skrita in nedostopna. Lep primer je stojalo pred občino, do katerega zaradi gosto parkiranih avtomobilov s kolesom sploh ne moreš.

Rezultati glasovanja:
       1
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 Helena Harej 16 / 02 / 2015    18 / 03 / 2015 pobuda potekla 18 / 03 / 2015  
Predlog št. 223:     UREDITEV MESTA AJDOVščINA aktualna pobuda  
Področje:     dopolnilni dokument  

 Predlagam ureditev mesta, kot kaže zemljevid v priponki, kot so ga predlagali mladi na lokalnem srečanju mladih in lokalnih odločevalcev, ki se je odvilo v okviru projekta Mladi o okolju, ki ga je vodil Mladinski svet Slovenije, leta 2013.

Mladi so na lokalnem dogodku odločevalcem predlagali ureditev kolesarskih poti:

• vzdolž Goriške ceste, za katero mladi menijo, da je dovolj široka, da se del le-te nameni kolesarski poti, ureditev katere ne bi smela predstavljati velikega fi nančnega zalogaja in velike preureditve same ceste;

• vzdolž Vipavske ceste, do krožnega krožišča in naprej do naselja Žapuže;

• vzdolž Tovarniške ceste ter

• ob Mestni obvoznici, kjer bi bila potrebna razširitev ceste in tako ureditev vsaj kolesarske, če ne hkrati tudi peš poti.

Mladi menijo, da bi se tako povečala mobilnost meščanov. Omogočen bi jim bil dostop s kolesom do trgovskih centrov, ki so praviloma na obrobju mesta. Tako bi lahko pomembno prispevali tudi k splošnemu izboljšanju zdravja ljudi in pripomogli k večji športni aktivnosti meščanov.

Mladi predlagajo tudi ureditev kolesarske poti do Pal, kjer je Hiša mladih, skozi center mesta, po Vilharjevi ulici, do trenutno največjega središča in zbirališča za mlade, Hiše mladih. Mladi tako kratkoročno predlagajo ureditev kolesarskih poti povsod, kjer je to možno brez večjih prometnih preureditev, saj so nekatere ceste, ki peljejo skozi mesto, dovolj široke, da se ob njih uredijo kolesarske poti, s katerimi se lahko tako posledično tudi upočasni promet skozi mesto Ajdovščina, ki je zdaj na nekaterih predelih precej hiter (beri:zelo široka Goriška cesta).

Poleg ureditve kolesarskih poti predlagajo mladi še ureditev ulične razsvetljave ob Goriški cesti, od centra (Lavričevega trga) proti pokopališču, ki je zdaj zelo slabo osvetljena. Mladi predlagajo tudi postavitev košev za smeti, kjer teh ob glavnih ulicah primanjkuje, ter posebej postavitev košev za pasje iztrebke, ki jih v Ajdovščini skoraj ni. Še posebej pogrešajo koše za pasje iztrebke, posebej vzdolž Idrijske ceste, kjer je njihova postavitev nujna.

Mladi predlagajo ureditev peš poti ob reki Hubelj ter ureditev pločnikov in prehodov za pešče od krožnega križišča na Vipavski cesti proti Žapužam. Predlagajo pa tudi zaprtje centra – glavnega trga mesta za avtomobile in namenitev le-tega sprehajalcem, kulturnim prireditvam in drugim dogodkom.

Mladi na splošno ugotavljajo in opozarjajo, da je mesto Ajdovščina na nekaterih predelih precej neprijazno pešcem, še bolj pa kolesarjem, zato poleg kratkoročne ureditve zgoraj naštetih najbolj kritičnih točkpredlagajo celostno ureditev mesta, da bo prijaznejše pešcem in kolesarjem (ureditev kolesarskih poti, pločnikov, peš poti, ulične razsvetljave, postavitev košev za smeti, ...), saj se tako precej poveča mobilnost prebivalcev ter preventivna skrb za njihovo zdravje na splošno. Zmanjšata se lahko tudi onesnaženost mesta zaradi izpušnih plinov in zasičenost mesta s prometom.

Rezultati glasovanja:
       2
       0
Število komentarjev: 2

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 Helena Harej 16 / 02 / 2015    18 / 03 / 2015 pobuda potekla 18 / 03 / 2015  
Predlog št. 221:     SMETNJAKI ZA PASJE IZTREBKE aktualna pobuda  
Področje:    

Občini Ajdovščina ter Komunalno stanovanjski družbi Ajdovščina predlagam, da po Ajdovščini postavi smetnjake za pasje iztrebke. Ti so najbolj nujni ob Vilharjevi ulici, Ulici IV. prekomorske, Idrijski ulici, ulici, ki vodi do pokopališča in še kje. Kultura pobiranja pasjih iztrebkov se med lastniki psov popravlja in vedno več lastnikov psov pobira iztrebke za svojimi hišnimi ljubljenčki, ko jih pelje na sprehod, pa vendar ti nimajo kje odložiti pobranih iztrebkov, razen doma v mešanih odapadkih.

Rezultati glasovanja:
       2
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 Urska 04 / 02 / 2015    06 / 03 / 2015 pobuda potekla 06 / 03 / 2015  
Predlog št. 218:     POT OB HUBLJU MED GORIšKO CESTO IN OBVOZNICO pobuda zaključena  
Področje:     promet, prostor, infrastruktura

Predlagam ureditev peš poti ob levem bregu Hublju med Goriško cesto in obvoznico, ki bi skrajšala pot iz centra Ajdovščine, do Merkator centra in rekreacijskih površin ob reki Vipava. Na ta način bi tudi v celoto povezali rekreacijske in peš poti ob zgornjem in spodnjem delu reke Hubelj.

Rezultati glasovanja:
       4
       0
Število komentarjev: 1

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 Urska 04 / 02 / 2015    06 / 03 / 2015 pobuda potekla 06 / 03 / 2015  
Predlog št. 217:     KOLESARSKA STEZA aktualna pobuda  
Področje:     promet, prostor, infrastruktura

Predlagam ureditev kolesarske poti ob regionalni cesti Gorica - Vipava, saj je na tem odseku v toplejših mesecih veliko kolesarjev, ureditev kolesarske poti pa bi povečala varnost za vse udeležence v prometu.

Rezultati glasovanja:
       0
       0
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ

 Pobude iz nabiralnika 15 / 12 / 2014    14 / 01 / 2015 pobuda potekla 14 / 01 / 2015  
Predlog št. 175:     REšIMO FRUCTAL pobuda zaključena  
Področje:     podjetništvo, gospodarstvo, turizem

Mednarodna podjetniška delavnica z naslovom "Rešimo Fructal", ker je Fructal eden boljših živilskih oratov te vrste in je škoda, da se zaradi krize niža kvaliteta proizvodov.

(udeleženec MSS aktivnosti)

Rezultati glasovanja:
       0
       2
Število komentarjev: 0

VEČ - KOMENTIRAJ - GLASUJ
Za oddajo pobude, komentiranje in glasovanje morate biti
prijavljeni.
Še niste registriran uporabnik? Registrirajte se.


O PORTALU

 

Portal predlagam-občini.si je spletno orodje za izmenjavo stališč, pogledov in mnenj o javnih temah na lokalni ravni. Spletno orodje omogoča in spodbuja interakcijo med predstavniki lokalnih skupnosti in (mladimi) občani, ki si želijo sodelovati pri ustvarjanju prijetnejšega okolja za življenje in razvoj, podati svoje mnenje o posameznem področju, izbrani rešitvi za posamezen izziv ali enostavno postaviti vprašanje predstavnikom občine.

Po drugi strani je portal odlična priložnost za lokalne odločevalce, da pri iskanju rešitev in odločanju o razvoju občine resnično sodelujejo s svojimi občani in tako ustvarijo lokalno skupnost po meri njenih prebivalcev.

Spletni portal predlagam-obcini.si svoje poslanstvo uresničuje na več načinov:

  • z objavo predlogov za ureditev izpostavljene problematike z možnostjo komentiranja in glasovanja o ustreznosti predlagane rešitve;
  • s posredovanjem odziva lokalnih odločevalcev na objavljen predlog v primeru ustrezne podpore med uporabniki portala;
  • s spletno klepetalnico, ki omogoča sinhrono komunikacijo med registriranimi uporabniki portala in tako omogoča rojevanje novih predlogov in idej ter izmenjavo stališč med občani, ki o posamezni tematiki sicer morda sploh ne bi imeli možnosti razprave;
  • s spletnim klepetom med predstavniki občine in njenimi občani, ki omogoča sinhrono razpravo in takojšen odziv na posamezna odprta vprašanja.

Predlagam-občini.si je osrednji mestni trg na spletu, kjer se srečujejo občani in predstavniki občine, da bi pokramljali o aktualnih temah in v prijetnem vzdušju pripravili načrt za prijetnejše bivanje v svoji občini.